planovi u izradi

Prostorni plan uređenja Općine Velika Ludina
X. Izmjene i dopune

Nacrt prijedloga plana

Urbanistički plan uređenja za područje između ulica Vladimira Nazora i Ante Kovačića
Općina Bistra

Konačni prijedlog plana

Izvješće o javnoj raspravi

Prijedlog plana za javnu raspravu

Urbanistički plan uređenja "Brezinska ulica"
Postupak stavljanja izvan snage

Prijedlog za javnu raspravu

Važeći UPU

Prostorni plan uređenja Grada Zaboka
IX. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Bedenica
IV. Izmjene i dopune

Prijedlog plana za javnu raspravu

Urbanistički plan uređenja Grada Novske
VIII. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Brdovec
VI. Izmjene i dopune

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Desinić
V. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana

Prijedlog plana za ponovljenu javnu raspravu

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Kloštar Ivanić
V. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana

Prijedlog plana za ponovljenu javnu raspravu

Prijedlog plana za javnu raspravu

Urbanistički plan uređenja "Januševec"
I. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Dugi Rat
VI. Izmjene i dopune

Nacrt prijedloga plana

Prostorni plan uređenja Općine Bistra
VIII. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana

Izvješće o javnoj raspravi

Prijedlog plana za javnu raspravu

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Bistra
I. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana

Izvješće o javnoj raspravi

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Velika Ludina
IX. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana

Prijedlog plana za javnu raspravu

Nacrt prijedloga plana

Prostorni plan uređenja Općine Jakovlje
VI. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana

Prijedlog plana za javnu raspravu

Urbanistički plan uređenja luke Krilo
I. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana

Prijedlog plana za javnu raspravu

Nacrt prijedloga plana

Izvorni plan iz 2014. godine

Općina Veliko Trgovišće - Urbanistički plan uređenja UPU 7/1
Općina Veliko Trgovišće

Prijedlog plana za javnu raspravu

Grad Biograd na Moru - Urbanistički plan uređenja za dio grada sjeverno od Jadranske ceste
I. izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana

Prijedlog plana za ponovljenu javnu raspravu

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Skrad
II. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana

Prijedlog plana za drugu ponovljenu javnu raspravu

Prijedlog plana za ponovljenu javnu raspravu

Prijedlog plana za javnu raspravu

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone naselja Rugvica
I. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana

Prijedlog plana za javnu raspravu

Sažetak za javnost

Prostorni plan uređenja Općine Velika Pisanica
IV. Izmjene i dopune

Elaborat usvojenog plana