planovi u izradi

Urbanistički plan uređenja ISTOČNOG dijela obalnog pojasa naselja Duće
Općina Dugi Rat

Prijedlog plana za javnu raspravu

Urbanistički plan uređenja ZAPADNOG dijela obalnog pojasa naselja Duće
Općina Dugi Rat

Konačni prijedlog plana

Prijedlog plana za javnu raspravu

Nacrt prijedloga plana

Detaljni plan uređenja Donja Bistra - Poljanica
I. Izmjene i dopune

Prijedlog plana za javnu raspravu

Nacrt prijedloga plana

Prostorni plan uređenja Općine Bistra
Izmjene i dopune provedene istodobno uz izmjene DPU Donja Bistra - Poljanica

Prijedlog plana za javnu raspravu

Nacrt prijedloga plana

Prostorni plan uređenja Općine Berek
II. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana

Građevinsko područje Begovača

Građevinsko područje Berek

Građevinsko područje Gornja Garešnica

Građevinsko područje Kostanjevac

Građevinsko područje Krivaja i Šimljana

Građevinsko područje Novo Selo Garešničko i Podgarić

Građevinsko područje Oštri Zid

Građevinsko područje Potok

Građevinsko područje Ruškovac

Građevinsko područje Šimljanica

Građevinsko područje Šimljanik

Elaborat prijedloga plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Dugi Rat
IV. Izmjene i dopune

Prijedlog plana za ponovljenu javnu raspravu

Prijedlog plana za javnu raspravu

Urbanistički plan uređenja Sumpetar - Kosovac
Općina Dugi Rat

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Gradec
IV. Izmjene i dopune

Prijedlog plana za javnu raspravu

Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone Grabrić
Općina Gradec

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Bedenica
III. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana

Prijedlog plana za ponovljenu javnu raspravu

Prijedlog plana za javnu raspravu

Urbanistički plan uređenja poslovne i ugostiteljsko turističke zone na lokaciji
značajnog kompleksa Križovljan grad
Općina Cestica

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Dugi Rat
V. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana

Izvješće o javnoj raspravi

Prijedlog plana za javnu raspravu

Nacrt prijedloga plana

Urbanistički plan uređenja turističke zone Dalmacija s lukom nautičkog turizma
I. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana

Izvješće o javnoj raspravi

Prijedlog plana za javnu raspravu

Nacrt prijedloga plana

Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa naselja Dugi Rat
Općina Dugi Rat

Konačni prijedlog plana

Izvješće o javnoj raspravi

Prijedlog plana za javnu raspravu

Nacrt prijedloga plana