planovi u izradi

Prostorni plan uređenja Grada Zaboka
- IV. izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana

Prostorni plan uređenja Općine Dugi Rat
- IV. Izmjene i dopune

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Brdovec
- IV. Izmjene i dopune

Važeći plan

Konačni prijedlog plana

Urbanistički plan uređenja Sumpetar - Kosovac

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Bistra
- V. Izmjene i dopune

Nacrt prijedloga plana - Obrazloženje, Odredbe i Evidencija izrade

Nacrt prijedloga plana - Grafički prikazi

Prostorni plan uređenja Općine Kloštar Ivanić
- IV. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana - Obrazloženje, Odredbe i Evidencija izrade

Konačni prijedlog plana - Grafički prikazi

Prostorni plan uređenja Općine Križ
- V. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana - Odredbe, Obrazloženje, Izvješće o javnoj raspravi

Konačni prijedlog plana - Grafički prikazi