planovi u izradi

Urbanistički plan uređenja poslovne i ugostiteljsko turističke zone na lokaciji
značajnog kompleksa Križovljan grad
Općina Cestica

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Bistra
- V. Izmjene i dopune

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Dugi Rat
- IV. Izmjene i dopune

Prijedlog plana za javnu raspravu

Urbanistički plan uređenja Sumpetar - Kosovac

Prijedlog plana za javnu raspravu