planovi u izradi

Prostorni plan uređenja Općine Dugi Rat
- IV. Izmjene i dopune

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Brdovec
- IV. Izmjene i dopune

Važeći plan

IV. izmjene i dopune - Prijedlog plana za javnu raspravu

Urbanistički plan uređenja Sumpetar - Kosovac

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Bistra
- V. Izmjene i dopune

Nacrt prijedloga plana - Obrazloženje, Odredbe i Evidencija izrade

Nacrt prijedloga plana - Grafički prikazi

Prostorni plan uređenja Općine Kloštar Ivanić
- IV. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana - Obrazloženje, Odredbe i Evidencija izrade

Konačni prijedlog plana - Grafički prikazi

Prostorni plan uređenja Općine Križ
- V. Izmjene i dopune

Konačni prijedlog plana - Odredbe, Obrazloženje, Izvješće o javnoj raspravi

Konačni prijedlog plana - Grafički prikazi

Urbanistički plan uređenja groblja u Jakuševcu Zabočkom

UPU groblja u Jakuševcu Zabočkom - Konačni prijedlog plana