planovi u izradi

Prostorni plan uređenja Općine Gradec
IV. Izmjene i dopune

Prijedlog plana za javnu raspravu

Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone Grabrić
Općina Gradec

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Bedenica
III. Izmjene i dopune

Nacrt prijedloga plana

Urbanistički plan uređenja poslovne i ugostiteljsko turističke zone na lokaciji
značajnog kompleksa Križovljan grad
Općina Cestica

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Bistra
V. Izmjene i dopune

Prijedlog plana za javnu raspravu

Prostorni plan uređenja Općine Dugi Rat
IV. Izmjene i dopune

Prijedlog plana za javnu raspravu

Urbanistički plan uređenja Sumpetar - Kosovac
Općina Dugi Rat

Prijedlog plana za javnu raspravu