arhitektura

a

Poslovna zgrada Heinzelova 62
Grad Zagreb, izvedeno 2006.

Obzirom da u Heinzelovoj ulici, pogotovo s njene zapadne strane, nema zgrada koje bi poslužile kao reperi u određivanju lokalnih uvjeta visina nove izgradnje, određena je prema prosječnoj visini gradskih blokova u području sjeverno od pruge. Područje između Zvonimirove ulice i pruge dio je urbane cjeline grada Zagreba u kojem se mogu očitati nedvojbene urbanističke odrednice koje se mogu primijeniti u strukturiranju zone urbane transformacije južno od pruge. Poštivanjem građevnog pravca u ulici Podaupskog i formiranjem neizgrađene zelene površine u sjevernom dijelu čestice nova zgrada formulira urbanističke odrednice budućeg šireg urbanog bloka otvorenog prema Heinzelovoj ulici.

a

Stambeno poslovna zgrada Avenija Dubrava 124.
Grad Zagreb, izvedeno 2007.

Čestica se nalazi između avenije Dubrava i Vrpoljske ulice iz kojih se ostvaruje pješački i kolni pristup. Oblikovanjem zgrade dominiraju jednostavni kontinuirani nizovi prozora primjereni namjeni građevine. Zgrada je izgrađena u armirano-betonskoj konstrukciji sa poprečnim nosivim zidovima.
U prizemlju zgrade smješteni su poslovni sadržaji, dok su ostale nadzemne etaže predviđene su za stanovanje.

a

Gradska knjižnica u Virovitici
Grad Virovitica, izvedeno 2007.

Projektom je postojeća jednokatna zgrada salona namještaja prenamijenjena za potrebe Gradske Knjižnice. Objekt je zadržan u postojećim gabaritima. Ostakljene stijene zatečene na građevini bile su izvedene od jednostrukog prozirnog i kopilit stakla te nisu mogle zadovoljiti u pogledu toplinske izolacije. Zbog toga je dio staklenih površina zamijenjen novima izvedenima od trostrukog izo stakla, dok je ostali dio zatvoren punom fasadnom konstrukcijom koja uključuje unutarnju oblogu, termoizolaciju i vanjsku oblogu od aluminijskih panela. Vanjski gabariti objekta ostali su nepromijenjeni.

a

Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje za zgrade kongresnog centra Zagreb
Grad Zagreb, 2005.
II. nagrada