o nama

Tvrtka Arhitektonski atelier deset d.o.o. registrirana je za arhitektonsko projektiranje i obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Tvrtka posjeduje suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta dokumenata prostornog uređenja i nacrta izvješća o stanju u prostoru, te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem dokumenata prostornog uređenja.

Stručnjaci zaposleni u tvrtki imaju višegodišnje iskustvo u izradi prostorno-planske dokumentacije svih razina (prostornih planova uređenja gradova i općina, urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja) te su kroz dosadašnje poslovanje tvrtke izradili više od stotinu dokumenata prostornog uređenja.

podaci o tvrtki

Arhitektonski atelier deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam

Sjedište: Kneza Mislava 15, 10000 Zagreb

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080331889 te registrirano za sljedeće djelatnosti:

  • projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom;
  • stručni poslovi prostornog uređenja: izrada prostornih planova i izrada podloga za izdavanje lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru;

OIB: 62717654698

Članovi uprave: Jasna Juraić Mucko, direktor; Ivan Mucko, direktor

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Broj računa: 2402006-1100582913 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka

2484008-1105536052 kod Raiffeisenbank Austria d.d.