o nama

Tvrtka Arhitektonski atelier deset d.o.o. registrirana je za arhitektonsko projektiranje i obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Tvrtka je na popisu pravnih osoba kojima je Ministarstvo prostornoga uređenja do 28. studenog 2022. izdalo suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja na temelju Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15)

Stručnjaci zaposleni u tvrtki imaju višegodišnje iskustvo u izradi prostorno-planske dokumentacije svih razina (prostornih planova uređenja gradova i općina, urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja) a izradili su više od 200 dokumenata prostornog uređenja.

podaci o tvrtki

Arhitektonski atelier deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam

Sjedište: Kneza Mislava 15, 10000 Zagreb

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080331889 te registrirano za sljedeće djelatnosti:

  • projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom;
  • stručni poslovi prostornog uređenja: izrada prostornih planova i izrada podloga za izdavanje lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru;

OIB: 62717654698

Članovi uprave: Jasna Juraić, direktor; Ivan Mucko, direktor

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Broj računa: 2402006-1100582913 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka

2484008-1105536052 kod Raiffeisenbank Austria d.d.